PostgreSQL چیست و چه کاربردی دارد؟

در کنار پایگاه داده ها، سرویس هایی وجود دارند که در خود، پایگاه داده ها را نگهداری می کنند. به این سرویس ها سیستم مدیریت پایگاه داده یا DBMS گفته ...