تجربه‌ کاربری (UX) چیست؟

همانطور که می دانید، 2 حرفه بسیار مهم در طراحی سایت وجود دارد که برای موفقیت در طراحی سایت باید آن ها را بشناسید. این 2 حرف تجربه‌ کاربری یا ...