#2932

به نظر شما هدف‌گذاری روی صفحات خوبه یا تگ و موضوعات؟

سلام خدمت شما

ما برای یک موضوع یک صفحه ایجاد می کنیم و اطلاعات و مطالبی را حول موضوع در صفحه قرار می دهیم اما اگر بخواهیم کاربری که در این صفحه است به صفحات دیگر سایت با موضوعات مشابه و مرتبط با این صفحه برود از تگ ها استفاده میکنیم.

بنابراین دوکاربرد متفاوت بین صفحات و تگ وجود دارد.

بسته به هدف شما، هدفگذاری روی صفحات و تگ متفاوت است و نمیشه گفت کدوم خوبه و بهتره.

1 کاربر که از نویسنده این موضوع تشکر کرده اند.