#20724
مدیریت سایت
مدیرکل

dig: دستور dig برای انجام کارهای مربوط به DNS (سیستم نام دامنه) استفاده می‌شود. این دستور برای انجام جستجوهای DNS، ارسال پرس‌وجوهای DNS به سرورهای DNS، نمایش جزئیات مربوط به ثبت‌های DNS و سایر عملیات مرتبط با DNS استفاده می‌شود.

دستورات پرکاربرد:
1. dig example.com: برای نمایش اطلاعات DNS اصلی یک دامنه
2. dig -t type example.com: برای نمایش اطلاعات یک نوع خاص از رکورد DNS
3. dig @dns-server example.com: برای ارسال پرس‌وجو به یک سرور DNS خاص
4. dig +trace example.com: برای انجام جستجوی DNS به صورت پیگیری مسیر

استفاده:
dig [گزینه‌ها] نام_دامنه

مثال‌ها:
– نمایش اطلاعات DNS برای دامنه example.com:
dig example.com

– نمایش اطلاعات سرورهای MX برای دامنه example.com:
dig -t MX example.com

– ارسال پرس‌وجو به سرور DNS خاص (8.8.8.8) برای دامنه example.com:
dig @8.8.8.8 example.com

– انجام جستجوی DNS به صورت پیگیری مسیر برای دامنه example.com:
dig +trace example.com