#20142
سید صدرا ستاره دان
مشارکت کننده

کتابخانه های بسیاری برای محاسبات ریاضی، ساخت دیتافریم ها، ساخت سیستم های هوش مصنوعی و … وجود دارند که نیاز افراد متفاوت برای ساخت انواع هوش مصنوعی ها را فراهم میکند. چند تا از این کتابخانه ها استفاده ی عمومی دارند و برای شروع کار با هوش مصنوعی بسیار توصیه میشوند مانند:

  1. Numpy = رای محاسبات ریاضی و ساخت ماتریس ها و آماده سازی دیتا برای هوش مصنوعی کاربرد فراوان دارد.
  2. Pandas = داده ساختار های مورد نیاز برای ورود اطلاعات به ماشین هوش مصنوعی را داراست و محاسبات متفاوتی روی این دیتا ها میتوان با این کتابخانه انجام داد.
  3. Matplotlib = برای نمایش داده ها و شبیه سازی اطلاعات و بررسی هوش مصنوعی کاربرد فراوان دارد.
  4. Scikit-learn = دارای انواع ماشین های هوش مصنوعی است که توانایی برنامه ریزی دقیق این ماشین ها را به کاربر میدهد

بعضی از هوش مصنوعی ها و یادگیری ماشین ها نیاز برنامه ریزی دقیق تری نسبت به کتابخانه Scikit-learn دارند تا بتوانند نتیجه ی موردنظر را به کاربر بدهند. به همین علت کتابخانه های دیگری برای یادگیری ماشین های دقیق تر هم در پایتون ساخته شد و همین الان در دسترس است مانند:

  1. Keras = این کتابخانه فقط مخصوص هوش مصنوعی هایی از نوع شبکه عصبی طراحی شده است و کنترل کامل روی هوش مصنوعی را به کاربر ارائه میدهد. یکی دیگر از ویژگی های مهم این کتابخانه قابلیت ذخیره ی شبکه عصبی تمرین داده شده است که باعث کم تر شدن حجم محاسبات در هر دور اجرا میشود.
  2. Tensorflow = یکی دیگر از کتابخانه ها است که روی یادگیری ماشین کار میکند و یکی از ویژگی های مهم این کتابخانه استفاده از روش محاسبات توزیع شده است که در هوش مصنوعی های بسیار سنگین کاربرد فراوانی دارد.

کتابخانه هایی که در هوش مصنوعی فعالیت دارند بسیار زیادند و کتابخانه های معرفی شده فقط بخش کوچکی از این کتابخانه ها هستند ولی این کتابخانه ها نسبت به بقیه مشهور تر و قوی تر هستند.

1 کاربر که از نویسنده این موضوع تشکر کرده اند.