خانه کافه گپ و گفت ها زبان HTML و CSS درخواست قراردادن آموزش پاسخ به: درخواست قراردادن آموزش

#18725
مدیریت سایت
سرپرست کل

سلام روز بخیر. استاد درحال ضبط آموزش های دیگه هستن و این موارد در یک دوره دیگه به صورت پیشرفته ارائه خواهد شد.