#13766

من کدهای شما رو دیدم بینید شما برای اینکه با استفاده از javascript لاگین کنید. یا مواردی انجام بدید که صفحه رفرش نشه باید از ajax استفاده کنید که صفحه رفرش نشه و پارامترهای شما به سمت سرور ارسال بشه و پاسخ داده بشه.

در پایان فایل login.php مثل بالا

` $(function () {
check(“#loginForm”);
});`

اینم کد ajax اگر میخواهید توی فایل جداگانه باشه

`
function check(selector) {
selector = $(selector);
$(selector).submit(function (e) {
var postData = $(this).serializeArray();
var formURL = $(this).attr(“action”);
//alert(postData.toSource());
$.ajax(formURL, {
type: ‘post’,
dataType: ‘json’,
data: postData,
success: function (data) {
if (data[‘status’] == true) {
window.location.reload();
}
$(“.message”).text(data[‘message’]);

}
});
e.preventDefault(); //STOP default action
e.unbind();
});
}`