کلیدهای میانبر ویندوز

تیر
۲۳

کلیدهای میانبر ویندوز ۱۰

برای سرعت بخشیدن در کار با کامپیوتر می‌توان از کلیدهای میانبر ویندوز ۱۰ استفاده کرد. تمامی سیستم عامل ها دارای کلید های ترکیبی بسیار زیادی هستند که با استفاده از آن می توانید کار های مختلفی انحام دهید. بعضی از این کارها یا عملیات ها شاید برای انجام نیاز به تعداد راست کلیک و چپ کلیک […]

جزئیات