فریمورک های پایتون

در مقاله زبان برنامه نویسی پایتون گفته شد که این زبان یک زبان برنامه‌ نویسی داینامیک و چند منظوره می باشد که می تواند بر روی بیشتر پلت‌فرم‌ ها همچون ...