HTML5 چیست و چه تفاوتی با HTML دارد؟

با افزایش تعداد نسخه های زبان برنامه نویسی HTML و منسوخ شدن آنها، شناخت و استفاده از آخرین ورژن این زبان برنامه نویسی یعنی html5 بسیار مفید و کاربردی خواهد ...