برای ارتباط با کمپین آموزشی بی لرن می توانید از روش های زیر استفاده نمایید.

آدرس:نوبنیاد-اتوبان بابایی شرق-شهرک شهید بهشتی بلوک نسترن ۲۷-پلاک ۴۲

(این آدرس برای مراجعه حضوری نمی باشد.)

شماره ثابت: ۷۷۱۰۲۶۹۹ (۲۱) ۹۸+

شماره فکس:۸۹۷۷۴۴۳۶ (۲۱) ۹۸+

ایمیل :info @ belearn.ir